برنامه ریزی برنامه ریزی
نکته هایی در مورد روشهای صحیح مطالعه  روشهای مطالعه ، محیط مطالعه ، زمان مطالعه ، مطالعه کردن
ترفندهای شب امتحان برای رساندن نمره به حد نصاب لطفا درس هایتان را در طول ترم بخوانید و شب امتحان را برای مرور بگذارید جان به جان تان بکنند، باز هم “شب امتحان خوان” هستید! حالا ما هی بیاییم و بزنیم توی سرمان که “بچه های خوب! لطفا درس هایتان را در طول ترم بخوانید
خلاقیت: سال جدید در راه است و معمولا هر کس در سال جدید تصمیم جدیدی می گیرد. برخی تصمیم می گیرند کمتر بخورند و بیشتر ورزش کنند، برخی دیگر تصمیم می گیرند از لحظاتشان بیشتر لذت ببرند و به یک معنی در حال زندگی کنند. اما آیا شما برای تجارتتان تصمیمی گرفته اید؟ خوب است