در یک لحظه تقریبا مشترک کریم باقری و گنارو گتوزو درباره صحنه برخوردشان در بازی ستاره های میلان و پرسپولیس سخن گفتند. پنجشنبه شب و به طور همزمان دو برنامه زنده تلویزیونی ورزشی داشتند به بازی پرسپولیس و میلان می پرداختند. در برنامه ۹۰ عادل فردوسی پور توانسته بود دو بازیکن میلان را به برنامه