آداب و رسوم, رسم شونشینی, رسم دیرینه و قدیمی آداب و رسوم, رسم شونشینی در این مطلب از ابرتازه ها رسم شونشینی از آداب و رسوم محلی استان ایلام را معرفی می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب ما را همراهی نمایید. در ایلام به شب نشینی در زبان محلی شاونشینی می گویند و