سالمندان به چه غذا هایی نیاز دارند؟ پزشک متخصص سالمندی می گوید از بدو تولد تا زمان مرگ، نیازهای غذایی متفاوت است. اگرچه در سال های اولیه زندگی مصرف انواع مواد غذایی و مغذی برای رشد ضروری است اما به مرور این نیاز کمتر می شود. در واقع یک سالمند نیازی به غذا برای رشد