به گزارش ابرتازه ها به نقل از باشگاه خبرنگاران برنامه این هفته نود از ساعت ۲۲:۳۵ دوشنبه چهارم آبان ۱۳۹۲ از شبکه سوم سیما روی آنتن رفت. سئوال پیامکی این هفته برنامه نود به بهترین گل نیم فصل اختصاص یافته بود. در ابتدای برنامه گزارشی کامل از دیدار تیم های ایران و لبنان و حاشیه