آگهی استخدام شرکت طراحی وب سایت شایگان موضوع : استخدام کارمند داخلی خانم ( تمام وقت ) شرکت طراحی وب سایت شایگان جهت تامین نیروی انسانی خود در سال ۱۳۹۲ در بخش طراحی سایت نیازمند افراد واجب شرایط زیر می باشد. شرایط استخدام کارمند داخلی خانم : √تسلط کامل به ویندوز و نرم افزار های