برنامه های ویرایش عکس برای ویندوز ۸ برنامه های ویرایش عکس ، ویندوز ۸ عکاسی یک هنر است و ویرایش عکس , هنری دیگر ! امروزه گروه برنامه های ویرایش عکس , جای خود را در بین کاربران پیدا کرده اند و معمولا در کنار دیگر نرم افزارهای کاربردی یک برنامه برای ویرایش و کار