پخش برنامه تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری از امشب آغاز می شود و برنامه تبلیغاتی ۳ کاندیدا روی انتن خواهد رفت. گوی های شماره دار، عصر دیروز قرعه کاندیداهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری را مشخص کردند تا پخش برنامه های تبلیغاتی آنها از صدا و سیما از امروز آغاز شود. امشب ۳ کاندیدای انتخابات، در شبکه