آموزش میکس دو تصویر در یک تصویر میکس تصاویر ، میکس دو تصویر در یک تصویر در این مقاله سعی می‌کنیم اعمال تغییرات در Transitionها، در برنامه Video Editor (از مجموعه نرم‌افزار Ulead Media Studio) را توضیح دهیم. در پایان شما قادر خواهید بود دو قطعه کلیپ را طوری نمایش دهید که از ابتدا تا