کمیته نوبل آلیس مونرو داستان نویس ۸۲ ساله کانادایی را به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۳ معرفی کرد.آلیس مونرو برنده نوبل ادبی ۲۰۱۳ شد. به گزارش سایت نوبل، کمیته نوبل نام آلیس مونرو داستان‌نویس کانادایی را به عنوان برنده جایزه امسال خود در حوزه ادبیات اعلام کرد. کمیته ادبی نوبل در متن