داستان شکل گیری شرکت سونی به سال ۱۹۴۶ و همکاری “ماسارو ایبوکا” و “آکیو موریتا” و تاسیس شرکت “توکیو تسوشین کوگیو” (مهندسی ارتباطات راه دور توکیو) که به اختصار “توتسوکو” (Totsuko) نامیده می شد، باز می گردد.  به گزارش سیتنا به نقل از پول نیوز، همکاری این دو نفر ۴۰ سال ادامه داشت و به