روزنامه ایندیپندنت نوشت: بازداشت یک دیپلمات هندی با این ادعا که وی برای خدمتکار هندی خود ویزای جعلی تهیه کرده است تبدیل به اختلاف بزرگی میان واشنگتن و دهلی نو شده است و مشاور امنیت ملی هند طرز رفتار با این دیپلمات هندی را نفرت انگیز و وحشیانه توصیف کرد. به گزارش سرویس بین الملل