چرا زنان خیانتکار طلاق نمی گیرند ، شوهر را می کشند ؟ اواسط مرداد امسال ماموران از کشف جسد مردی در حاشیه شهر فاضل آباد باخبر شدند. آنها پس از حضور در محل مشاهده کردند مرد ناشناس بر اثر اصابت ضربات جسم سخت به سرش به قتل رسیده است.در ادامه ماموران هویت مقتول را شناسایی