پل واکر بازیگر سری فیلم‌های «سریع و خشمگین» تازه‌ترین ستاره‌ای است که هنگام بازی در یک فیلم از دنیا رفت. در این مطلب گزارشی از ستاره های معروفی که هنگام فیلمبرداری از دنیا رفتند را برای شما تهیه کردیم. این گزارش تصویری شامل ۱۰ بازیگر است که مرگ آن‌ها ادامه تولید پروژه را با مشکل