پاکسازی ریه, ریه, انواع بیماری های ریه پاکسازی ریه, انواع بیماری های ریه در این مطلب از ابرتازه ها درباره انواع بیماری های ریه توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. ریه، یکی از اعضای دستگاه تنفس ریه یا شُش یکی از اعضای دستگاه تنفس در بعضی جانوران است.