سوره طلاق شصت و پنجمین سوره قرآن کریم است که ۱۲ آیه دارد  و در مدینه نازل شده است. شما را به مطالعه فضیلت و برکات سوره طلاق در ادامه مطلب دعوت می نماییم. فضیلت و برکات سوره طلاق