آموزش تنفس مصنوعی, تنفس دهان به دهان, تنفس مصنوعی آموزش تنفس مصنوعی, تنفس دهان به دهان در این مطلب از ابرتازه ها آموزش تنفس مصنوعی بدون ماسک را ارائه می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. تنفس مصنوعی به کلیه اعمالی گفته می‌شود که باعث رساندن اکسیژن به مصدوم می‌شود تا