جشن آذرگان ؛ ۹ آذر ۹ آذر مصادف با جشن آذرگان ، آیین‌های جشن آذرگان در ایران امروز جشن آذرگان از جشن‌های ویژه آتش در فرهنگ ایران است در نُهمین روز از آذرماه در گاهشمار زرتشتی که نام روز و ماه یکی می‌شود یعنی روز آذر در ماه آذر، جشن « آذرگان » برگزار می