این عروسی خاص‌ با ۸ میلیارد تومان کادو + عکس برای برگزاری این عروسی، یک کمپ در منطقه ییلاقی در زمینی به مساحت ده هکتار با پارکینگ در سه سطح برپا شده بود. کل هدایای رسیده بالغ بر هشت میلیارد تومان مراسم عروسی پسر رییس عشیره هرکی در روستای کانی سپی اشنویه، بیست و نهم