کاشت نخل خرما در ایران در این مطلب از ابرتازه ها اطلاعاتی درباره کاشت نخل خرما در ایران بیان می کنیم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. صنایع دستى محصول نخل خرما ٬ کاشت درخت نخل خرما کاشت نخل خرما در ایران سابقه کشت نخل خرما در دنیا به بیش از ۵۰۰۰ سال