جملات حکیمانه و زیبا از بزرگان دنیا جملات حکیمانه و زیبا از بزرگان دنیا رو می خوام امروز بزارم تا از این جملات استفاده لازم را بکنید واقعا باید از این بزرگان تشکر کنیم که همیشه جملات زیبایشان ما را همراهی میکند…