بزرگترین زیردریایی جنگی, لاک پشت بوشنل, تسلیحات دریایی بزرگترین زیردریایی جنگی, لاک پشت بوشنل در این مطلب از ابرتازه ها شما را با لاک پشت بوشنل ؛ اولین زیردریایی جنگی تاریخ آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. بوشنل که تحت عنوان “لاک پشت” نیز از آن یاد می شود، نخستین