غار آیس ریزن‌ ولت ، غار یخی شگفت انگیز غار آیس ریزن‌ ولت غار آیس‌ ریزن‌ وِلت (Eisriesenwelt) در اتریش غار آیس ریزن‌ ولت یکی از غارهای یخی شگفت انگیز می باشد. غار‌های یخی بخشی از شگفتی‌های طبیعت هستند که در زیر یخچال‌های طبیعی پنهان شده‌اند. غار آیس ریزن‌ وِلت اتریش با ۴۲ کیلومتر طول