آبشار کوانگ سی, بزرگترین کویر نمک جهان, مکان بسیار شگفت آور در دنیا آبشار کوانگ سی, بزرگترین کویر نمک جهان آیا به دنبال مقصدهای مسافرتی غیر معمول تری هستید؟ در این مطلب از ابرتازه ها شما را با ۱۰ مکان بسیار شگفت آور در دنیا آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه