دانشمندان موفق به کشف یک گروه اختروشی شده‌اند که بزرگ‌ترین ساختار کیهان را شکل می‌دهد. بزرگی آن به اندازه‌ای است که حتی اگر با سرعت نور حرکت کنید، پیمودن طول آن ۴ میلیارد سال طول خواهد کشید. و اینک، این شما و این بزرگ‌ترین ساختار در تمام عالم. یک تیم بین‌المللی از اخترشناسان سراسر دنیا،