آموزش مراحل بستن کروات, ست کردن پیراهن و کراوات, انتخاب پیراهن و کراوات   آموزش مراحل بستن کروات, ست کردن پیراهن و کراوات انتخاب پیراهن و کراوات یکی دیگر از اصول برای تبدیل شدن به یک مرد شیک پوش است. در این مطلب از ابرتازه ها نکاتی برای ست کردن پیراهن و کراوات و نحوه بستن