حدیث درباره‌ی فضیلت بسم الله الرحمن الرحیم, برکات بسم الله الرحمن الرحیم حدیث درباره‌ی فضیلت بسم الله الرحمن الرحیم, برکات بسم الله الرحمن الرحیم در این مطلب از ابرتازه ها احادیثی در مورد برکات بسم الله الرحمن الرحیم را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. پیامبر رحمت (صلی الله