کریستیانو رونالدو با شکیل اونیل ستاره بسکتبال آمریکا عکس یادگاری گرفته است. عکس جالب رونالدو در کنار غول ورزش جهان