بشقاب پرنده بشقاب پرنده
یک شی‌ء نورانی حدود ساعت نه و نیم امشب در آسمان خلخال رویت شد. به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس ، هنوز جزییاتی درباره این شی‌ء‌ نورانی که به سمت شمال در حرکت بوده، اعلام نشده‌است. بر اساس این گزارش، دیدن اشیا نورانی بارها از شهرهای مختلف گزارش شده است. برخی از کارشناسان این اشیا را خطای دید می‌خوانند
انسانهای زیادی در گوشه و کنار دنیا ادعاء نموده اند که بشقاب پرنده ها را دیده اند بطوری که تعداد آنها به بیش از پنج میلیون نفر می رسد و حتی بعضی از آنها ، پا را فراتر نهاده و ادعاء نموده اند که سوار بر بشقاب پرنده شده و از نزدیک ، موجودات انسان