آیا تاتو موجب بطلان نماز است؟ تاتو نوعی عمل خالکوبی زیر پوستی است که زنان برای پر رنگ کردن دور ابرو و لب و برای زیبایی انجام می دهند. از طرفی برخی از آقایان از این نوع عمل برای  ایجاد نقش و نگار روی بدن خود استفاده می کنند….