بعثت پیامبر بعثت پیامبر
۲۷ رجب بعثت رسول اکرم (ص) عید مبعث ، روز مبعث ، تاریخ عید مبعث ، بعثت پیامبر اکرم
اس ام اس تبریک مبعث پیامبر اکرم (ص) تبریک مبعث پیامبر ، بعثت پیامبر اکرم .
عکس و کارت پستال مبعث رسول اکرم (ص) یا محمد ای خرد پابست تو ای چراغ مهر و مه در دست تو هر زمان گلواژه هایت تازه تر بلکه از هستی بلند آوازه تر ختم شد بر قامتت پیغمبری این ترا باشد دلیل برتری . . . بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد