علت خارش در خانم های باردار خارش واژن ، سوزش واژن ، بیماری کوله‌ستاز ، خارش در بارداری ، دوران بارداری ، اولین بارداری ، بعد از بارداری ، زایمان زودرس