بعد از ماه عسل بعد از ماه عسل
بعد از ماه عسل در طول زندگی مشترک چه میکنید؟ اکثر زوج‌ها وقتی نگاهی به عقب می‌اندازند تایید می‌کنند که ماه عسل بهترین دوره در زندگی آنها بوده که رابطه جنسی خوبی برقرار کرده‌اند. در این دوره همه چیز ساده، دلنشین و رضایت‌بخش است اما بعد از آن چه…؟   فاز اول: ماه عسل کاملا
آیا در چند ماه بعد از ماه عسل خود احساس دلتنگی می کنید؟ مطالبی که در این مقاله در اختیار شما قرار می دهم، تنها مربوط به تازه دامادها و نوعروس ها نیست، بلکه برای هر زن و مردی که می خواهند از به وجود آمدن کسالت و رکود در ارتباط خود پرهیز کنند، کاربرد