بلاک شدن در تلگرام, رفع ریپورت در تلگرام, تلگرام ریپورت ، ریپورت شدن در تلگرام ، علت ریپورت شدن در تلگرام چگونه در تلگرام ریپورت میشویم؟ ریپورت شدن دلایل متعددی دارد و تلگرام لیست دقیقی از آنها را جایی ننوشته است که احتمالا دلیل آن هوشمند بودن و غیرثابت بودن روش تشخیص اسپم است اما