به گزارش تابناک، ساعاتی پیش و در جریان نشست سالانه حزب “لیبرال دموکرات” ترک های بلغارستان مردی مسلح به روس سن رفت و از فاصله بسیار نزدیک قصد ترور رهبر ترک لیبرال دموکرات های بلغارستان را داشت. البته دوغان خوش شانس بود که اسلحه فرد ضارب عمل نکرد و ترور نافرجام ماند و با درگیری