برترین ها: ۱. برج خلیفه در دبی، بلندترین برج دنیاست. این عکس نمایی از این برج در غروب روز ۳۰ نوامبر ۲۰۱۰ را نشان می دهد. ۲. کلیسای سنت پیتر در رم بزرگترین محوطه داخلی کلیسای مسیحی را دارد. مساحت این محوطه بیش از ۵ جریب است. میکل آنژ که بخاطر اثر هنری اش در