به گزارش ابرتازه ها به نقل از جام : یک گروه کوهنور این بار ناهار خود را به جای اینکه در بلندای قله کوه ها صرف کنند، یکی از بلند ترین درخت های آمریکا در کالیفرنیا را انتخاب کرده اند. آنها با بالارفتن ۳۱۰ فوت به جایی رسیدند که دید بسیار زیبایی داشت و در