اغلب رابطه ها همسران به این دلایل شکست می خورند هر رابطه ای احتیاج به عشق و حمایت دارد   آیا رابطه ای که دارید، موجب ناراحتی شما می شود؟ اگر احساس خوب و مثبتی دارید، احتمالا دررابطه ای سالم و شاد به سر می برید. اما گاهی هم پیش می آید که یک رابطه