این روزها همه مردم دنیا تلفن همراه دارند و ضریب نفوذ گوشی‌های هوشمند در حال افزایش است، با این حال وسایلی که افراد برجسته و معروف دنیا استفاده می‌کنند برای بسیاری از مردم مهم است. در این گزارش به گوشی‌هایی می‌پردازیم که دست دولت‌مردان بزرگ دنیاست. به گزارش ابرتازه ها وبه نقل از فناوران،  معمولا مردم