مشخصات فنی بنز s-class بنز S-Class S-500L با AMG-63 کد سایت: BS 110 مدل  ۲۰۰۹ فول   مشخصات موتور و دنده  ۵۰۰۰ سی سی – ۸ سیلندر – ۷ دنده اتوماتیک جی ترونیک امکانات  ۱۷۳ فرمان چند کاربرده ۲۱۸ دوربین عقب ۲۱۳ کنترل روی فرمان ۲۱۴ سیستم ADS ۲۲۰ سیستم کمک پارک خودرو ۲۲۱ صندلی برقی جلو ۲۲۳ تنظیم صندلی