پیدا شدن جسد بنیتا دختر ۸ ماهه در پاکدشت دادستان پاکدشت از کشف جسد بنیتا ۸ ماهه در این شهرستان خبر داد. بنیتا که در خودرو والدین حضور داشته به همراه خودرو توسط سارق به سرقت رفته بود. لازم به ذکر است که متهم این پرونده قبلا دستگیر شده و یک ماه پیش با قید