شرایط ثبت نام بن کارت های دانشجویی اعلام شد؛ بر این اساس ثبت نام بن کارت های دانشجویی از ۲۴ فروردین آغاز و تا ۳۱ فروردین ادامه خواهد داشت. تمامی دانشجویان و طلاب تا ۳۱ /۱/۹۲ فرصت دارند با مراجعه به سایت www.ketabkhaneh.ir برای ثبت نام بن کارت الکترونیکی خرید کتاب اقدام کنند. ۲۵۰ هزار