به گزارش خبرگزاری فارس، روز پایانی رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمان ۲۰۱۳ جهان که به میزبانی لهستان در حال برگزاری است، با برگزاری آخرین دسته رقابت‌ها یعنی دسته فوق سنگین پیگیری شد. در این دسته بهادر مولایی از ایران به رقابت ۱۰ وزنه‌بردار دیگر رفت تا با توجه به وضعیت رکوردی وی در جدول وزنه‌برداران فوق سنگین،