تاثیر ورزش بر اختلالات جنسی در این مطلب از ابرتازه ها درباره اثرات ورزش کردن بر درمان اختلالات جنسی بحث می کنیم. فعالیت های ورزشی که به طور مستمر و مداوم انجام گیرد، به کاهش اختلالات عصبی و همینطور کاهش مشکلات عاطفی کمک کرده و از بروز بسیاری از اختلالات جنسی نیز جلوگیری می نماید. با