تغییرات روی تصاویر با فتوشاپ بهبود کیفیت تصاویر با فتوشاپ ، بهینه‌سازی تصویر نرم‌افزار فتوشاپ کاربرد و مخاطبان متنوعی دارد و هرکس فراخور کارش از امکانات این نرم‌افزار استفاده می‌کند. بیشترین مخاطبان این نرم‌افزار، عکاسان و ویرایشگران تصاویر هستند. فتوشاپ ابزارها و فرامین متنوعی برای افزایش و بهبود کیفیت تصویر ارائه کرده که در شماره‌های