پس از تجمع گسترده مخالفان و موافقان رئیس‌جمهور مصر در شهرهای این کشور، محمد مرسی طی نطقی تلویزیونی اعلام کرد که از قدرت کناره‌گیری نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهور مصر روز گذشته در شهرهای مختلف این کشور تجمع کردند که این تجمع‌ها با اضافه شدن طرفداران مرسی به درگیری کشیده