آشنایی با بهترین وسالم ترین برنامه های غذایی از سراسر جهان برنامه غذایی ژاپنی- مقابله کننده با سرطان یکی از سالم ترین برنامه های غذایی مصرف ماهی است که سرشار از اسیدچرب امگا۳ است. خطر بیماری قلبی و سکته را کاهش می دهد. سبزی های چلیپایی و سویای تخمیر شده خطر بروز سرطان سینه را