بوی دهان یکی از مسائلی است که بسیاری از مردم از آن رنج می برند و برخی نیز راه مقابله با آن را بلد نیست. این در حالی است که راه های زیادی برای مقابله با آن وجود دارد. به گزارش نامه به نقل از باشگاه خبرنگاران، تا به حال شاید راه های متفاوتی را