تغذیه زنان باردار نکات مربوط به تغذیه زنان باردار در نوروز مصرف غذاهای چرب و مصرف منابع زیاد کربوهیدرات در بارداری به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود