وب سایت فوربس هر سال فهرستی از دانشگاه های برتر دنیا را منتشر می کند. در این فهرست رتبه سال گذشته این دانشگاه ها نیز ذکر می شود. برای آشنایی با آنها با ما همراه باشید. لیست ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در سال ۲۰۱۳ : ۱ – دانشکده فناوری کالیفرنیا •    ایالت متحده آمریکا •